آب سیاه

  • درمان‌های لیزری برای پایین آوردن فشار داخل چشم

       ایریدوتومی لیزری (Peripheral Iridotomy):روش جراحی است که در به صورت سرپائی انجام می­شود. در این روش منفذ کوچکی در عنبیه ایجاد می­شود و باعث عبور آسان تر مایع زلالیه به زاویه چشم میشود. این روش در بیمارانی که دچار تنگی زاویه و یا گلوکوم زاویه بسته میباشند کاربرد دارد.

       ترابکولوپلاستی لیزری  (SLT: Selective Laser Trabeculoplasty): این روش برای درمان گلوکوم زاویه باز مورد استفاده قرار می­گیرد. در این روش از طول موجی استفاده می­شود که فقط بر روی سلول­های حاوی ملانین شبکه ترابکولار اثر می­کند. پاسخ اولیه بیولوژیک به این طول موج به ترتیبی است که باعث آزاد شدن سیتوکین­ها(یک نوع از واسطه­های شیمیائی) شده و آنها نیز باعث فعال شدن و تجمع ماکروفاژها(نوعی سلول) شده و تغییراتی ایجاد می­کنند که در نهایت باعث پایین آمدن فشار چشم می­شود. از آنجائی که طول موج به­کار رفته در این تکنیک صدمه­ای به سایر بافت­ها وارد نمی­کند چندین بار در طول زندگی قابل تکرار ا ست.

       سیکلوفتوکوآگولاسیون اندوسکوپیک(ECP:Endoscopic Cyclophotocoagulation): در این روش که در اتاق عمل انجام میشود اجسام مژگانی که باعث ترشح مایع زلالیه می­شوند مورد درمان قرار می­گیرند. این فرآیند باعث کاهش ترشح مایع زلالیه و در نهایت کاهش فشار چشم می­شود. این روش معمول توام با عمل آب مروارید انجام میشود.

  • درمان‌های جراحی برای پایین آوردن فشار داخل چشم

       جراحی توأم کاتاراکت و گلوکوم

       ترابکولکتومی

       جراحی گلوکوم به روش‌های Non Penetrating مانند deep sclerectomy یا اسکلرکتومی عمیق و ویسکوکانالوستومی. هر دوی این روش­ها نسبت به جراحی­های فیلتراسیون کمتر تهاجمی بوده و در آنها اتاق قدامی دست­نخورده باقی می­ماند. در این دو روش جراحی،یک لایه یا flap عمیق در قسمت خارجی سفیدی چشم ایجاد می­شود و یک لایه در بین قسمت­های سطحی و عمقی سفیدی چشم ایجاد می­شود که در اسکلرکتومی عمیق این لایه مانند یک مخزن برای مایع زجاجیه عمل می­کند. در ویسکوکانالوستومی جراح یک ماده ژل مانند در داخل کانال شلم تزریق می­کند تا باعث گشاد­شدن آن شود.

       ترابکولوتومی: این روش تا حدی مشابه ترابکولکتومی است و در آن یک قسمت از بافت زاویه تخلیه برداشته می­شود که باعث باز شدن منفذی برای خروج بیشتر مایع می­شود. این روش معمولا” برای درمان گلوکوم مادرزادی زمانی به کار می­رود که قرنیه(قسمت شفاف روی عنبیه) کدر شده باشد. برای درمان کودکان معمولا” از این روش یا روش گونیوتومی استفاده می­شود زیرا این دو روش کمتر تهاجمی هستند.

       گونیوتومی: روش جراحی است که پزشک از عدسی خاصی به نام goniolens برای دیدن زاویه چشم استفاده می­کند. روشی است که برای درمان گلوکوم مادرزادی در صورتی که قرنیه کدر نباشد استفاده می­شود. در این روش یک منفذ در شبکه ترابکولار( مجموعه­ای از مجاری ظریفی که در زاویه تخلیه چشم قرار دارند)ایجاد می­شود که باعث بهبود تخلیه مایع زلالیه می­گردد.

       گذاشتن شانت‌های چشمی مانند Ahmed Valve و Molteno : شانت­های زلالیه لوله­ها یا دریچه­های پلاستیکی کوچکی هستند که از یک طرف به یک مخزن که یک صفحه گرد یا بیضی شکل هستند وصل می­شوند. شانت، به عنوان یک سیستم تخلیه مصنوعی عمل کرده و از طریق یک برش کوچک در چشم گذاشته می­شود. شانت باعث هدایت مایع زلالیه به یک ناحیه در زیر ملتحمه(لایه ظریفی که قسمت داخلی پلک­ها و سفیدی چشم را می­پوشاند)می­شود. مایع زلالیه در نهایت از طریق عروق خونی جذب می­شود.

بازگشت